Vysvětlení 1209 - Kódování

Opět jeden ne úplně ideálně přeložitelný comics.

Skywriting je víceméně něco jako komerční forma letecké akrobacie, při které pilot přesným ovládáním letadla a dýmovnic k němu připevněných může na oblohu napsat nějaký nápis. U nás se, pokud víme, minimálně prozatím tato služba příliš nerozšířila.

Naše dvojice si evidentně jednoho takového pilota objednala a vysílačkou mu dávají další instrukce. Stížnost s diakritkou (v návaznosti na zmínku o neuspokojivé podpoře Unicode) samozřejmě odkazuje na diakritické znaky, určené ke kombinaci s nějakým dalším znakem, nemají být napsány samostatně - pro Čecha podstatně méně tajemný koncept než pro Američana, jelikož náš jazyk diakritiku běžně využívá, na rozdíl od angličtiny. Taktéž obecná stížnost na špatnou podporu Unicode je pro Čecha mnohem pochopitelnější a známější problém než pro Američana.

Žena na obrázku následně vyjadřuje obavy, že pilot ztratil kontrolu - nepochybně nad letadlem. Mouseover text patří podle všeho opět do úst muži z obrázku, který její poznámku tak docela nepochopil a v souladu s problematikou Unicode si ji vyložil tak, že podle ní pilot ztratil tzv. kontrolní znaky, které se v Unicode tabulce nalézají na úplném začátku a jsou označovány také jako bloky C0 a C1, a tudíž mu není zcela jasné, jak je mohl ztratit.

Jedna zajímavost na konec - v originálě comics zmiňuje znak "interrobang", což je kombinace otazníku a vykřičníku, používaná velice zřídka (naprosto běžně se nahrazuje otazníkem a vykřičníkem, psanými vedle sebe). Pokud by někdo tušil, jak se tento znak jmenuje česky, rozhodně tuto informaci uvítáme. Nám se ji ani po delším pátrání zjistit nepodařilo.