Vysvětlení 1208 - Labyrinty pod čarou

V souladu s názvem comicsu a proklamovaným koníčkem jeho autora vzniká u slova "nikterak" velice bizarní propletenec poznámek pod čarou s velice nelehkým řešením. Pokud navíc poslechneme mouseover text a budeme vícenásobné poznámky chápat jednou jako poznámky k poznámkám a podruhé jako exponenty, dospějeme ke dvěma různým výsledkům - v tom prvním dojde k potvrzení inkriminovaného slova, v tom druhém je nám pak nařizováno ho ignorovat, čímž dostaneme podstatně odlišný výrok "...experimentů s jednoznačnými výsledky."

Pokud vás zaskočilo slůvko "ibid.", vězte, že se jedná o zkratku z latinského slova "ibidem". V poznámkách pod čarou nám oznamuje, že daná poznámka je shodná s poznámkou předchozí (v našem případě tedy "nepravda").

Modulo je aritmetická operace, související se zbytkem po dělení. Což je asi to jediné, co se od autora tohoto textu, pro kterého je matematika celý život zdrojem nekonečných frustrací, o této operaci dozvíte.