Vysvětlení 1207 - AirAware

I když má muž v klobouku prostřednictvím své vzdušné jednotky v zásadě pravdu v tom, že služba nemusí být pouze vyžádaná, asi by se jeho počínání dalo označit nějakým výstižnějším způsobem. Například jako poněkud svérázný koníček.

Celý comics a dvojnásob pak mouseover text navíc naráží na službu Google Now, která na mobilních telefonech sleduje obvyklé chování jeho majitele a na základě toho ho například s dostatečným předstihem vzhledem k dopravní situaci upozorňuje s odpovídajícím předstihem na to, kdy by měl ze své současné lokace vyrazit na naplánovanou schůzku. Muž v klobouku si tuto službu poněkud upravil tak, aby lépe odpovídala činnosti jeho služby AirAware.