Vysvětlení 1206 - Einstein

Spolustolovník experimentátora z prvního políčka comicsu má podle všeho poněkud jiné představy o povaze zmíněného experimentu a Einsteinova omylu, než jaká je realita, odhalená v políčku druhém.

Mouseover text koncept Einsteinových omylů dále rozvíjí narážkou na jeho činnost na švýcarském patentovém úřadě. Není bez zajímavosti, že zmíněný patent 39561 skutečně patří mezi ty, o kterých se spekuluje, že prošly rukama samotného Einsteina, a skutečně se týká třídění strusky. (Zdroj: explainxkcd.com)