Vysvětlení 1210 - Úžasně náhodné věci

Celý dnešní comics si dělá legraci z lidí (v kontextu comicsu zejména mladých, ale v obecném kontextu nejen těch), kteří se domnívají, že pokud ze sebe vychrlí co nejnáhodnější (nejneobvyklejší, nejpřekvapivější) výroky či slovní spojení, činí to je samotné i jejich výroky zajímavými. Na muže v klobouku neudělala náhodnost slovního spojení "opičí hořčice" vůbec žádný dojem, protože, jak velmi názorně a poněkud bezohledně demonstruje, není na schopnosti přijít se záplavou zcela náhodných dat (v jeho případě číslic) z jeho pohledu pranic zajímavého nebo neobvyklého.

Mouseover text pak tuto myšlenku rozvíjí konstatováním, že pokud se na takové náhodné výroky a slovní spojení podíváme z čistě informačního pohledu, nejedná se o cokoliv, co by bylo svým obsahem byť jen vzdáleně zajímavé, a naopak jde o víceméně slovní ekvivalent bílého šumu.