Vysvětlení 1570 - Programátorský sylogismus

Sylogismus je logický závěr, kdy na základě nějakých předpokladů můžeme vyvodit logický výsledek. Obvykle se jako typický příklad uvádí následující úvaha:

1. Všichni lidé jsou smrtelní
2. Sokrates je člověk
3. To znamená, že Sokrates je smrtelný

Je třeba zdůraznit, že sylogismy bývají uplatněním chybných předpokladů či závěrů bohužel poměrně často zneužívány v podobě logických klamů. Chcete-li nějaký příklad, nahlédněte do prakticky libovolné diskuse na serverech typu Novinky či iDnes. Nebo na Facebook ;-)

První předpoklad v dnešním stripu je v zásadě pravdivý, i když samozřejmě existují výjimky. Druhý je do jisté míry také pravdivý, ale už se jedná o velmi zjednodušený pohled na věc, který zcela pomíjí skutečné fungování burzy. Obsah posledního panelu proto asi není příliš překvapivý...

Mouseover text pak podle všeho naznačuje alternativu, kdy je programátor za popsanou situaci přímo zodpovědný.