Vysvětlení 1433 - Světelný meč

Lukův nový světelný meč, který Darth Vader v této alternativní verzi scény z filmu Návrat Jediho obdivuje, se chová poněkud méně jako filmové světelné meče a poněkud více tak, jak by se asi nějaký takový laserový paprsek doopravdy choval - to znamená, že jeho délka není ničím omezená a pokračuje teoreticky nekonečně daleko. Soudě podle rozruchu, který zapnutí světelného meče způsobilo v posledním panelu dnešního stripu, je to provázeno očekávatelnými nepříjemnostmi...

Mouseover text pak odkazuje na gama záblesk GRB 080319B, pozorovaný v roce 2008 astronomy. Tento gama záblesk byl neobvyklý tím, že ho bylo možné pozorovat i pouhým okem. Randall se snaží naznačit, že jeho původcem byl právě tento netradiční světelný meč Luka Skywalkera.