Vysvětlení 1389 - Povrch

Dnešní comics je technicky vzato porovnáním povrchové plochy všech těles ve Sluneční soustavě, pokud bychom jejich povrch roztáhli do roviny. V porovnání z tohoto důvodu chybí tělesa bez pevného povrchu, tedy jednak Slunce samotné a pak samozřejmě také planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Tyto planety sice mají pevné jádro, ovšem jejich povrch je plynný a proto nebyl v obrázku zahrnut. Kromě toho je ovšem třeba poznamenat, že v případě Země je započítán také povrch oceánů, ovšem můžeme argumentovat tím, že i pod hladinou oceánů se stále nachází pevný povrch.

Celý obrázek je zajímavý také tím, že všechna tělesa, kterou jsou v něm uvedena jménem, dosáhla takzvané hydrostatické rovnováhy, což znamená, že mají tvar (přibližně) koule. Ve Sluneční soustavě existuje jediný další objekt v hydrostatické rovnováze, který na obrázku není výslovně uveden, a tím je Saturnův měsíc Mimas. Jelikož plocha povrchu tohoto měsíce je zhruba 490 tisíc čtverečních kilometrů, zdá se (i na základě dalších náznaků), že si Randall při vytváření tohoto obrázku zvolil jako hraniční hodnotu pro specifické uvedení daného tělesa plochu povrchu 500 tisíc kilometrů čtverečních.

Jednotlivá tělesa jsou na obrázku obvykle sdružována víceméně tak, jak k sobě patří (například měsíce jedné planety se nacházejí ve své blízkosti). Jednou ze zajímavostí (odkazující se i na předchozí odstavec) je nepopsané území napravo od Neptunova měsíce Tritonu. Je poměrně pravděpodobné, že k vynechání jeho popisku došlo omylem a že má představovat Neptunův měsíc Proteus s povrchovou plochou zhruba 550 tisíc čtverečních kilometrů. Na druhou stranu, Proteus nevyhovuje podmínce hydrostatické rovnováhy, takže na základě tohoto předpokladu by naopak na obrázku samostatně uveden být neměl. Pravdu, oč se jedná a jak k tomu došlo, zná asi jen Randall.

Mouseover text nás pak upozorňuje na poněkud překvapivou skutečnost, totiž že Randall (alespoň dle tohoto textu) nekreslil celý obrázek jako infografiku, ale jako plán toho, co bychom měli udělat - tedy sešít k sobě povrch všech těles Sluneční soustavy. Zmínka o Seattlu přitom samozřejmě odkazuje na slavnou věž s názvem Space Needle, tedy doslova "Kosmická jehla".