Vysvětlení 1388 - Povolení k subdukci

Dnešní strip patří k těm poněkud obskurnějším.

Subdukce, o které je ve stripu řeč, je geologickým procesem, kdy se dvě tektonické desky pohybují proti sobě, přičemž jedna z nich se nevyhnutelně zasouvá pod druhou. To má za následek vznik pohoří. Jak se zdá, muž v baretu je schopen tento proces spustit zcela dle libosti - všimnětě si, že jak se ke svému spolubydlícímu blíží, mizí stále hlouběji pod povrchem.

Mouseover text pak pokračuje v této geologické tematice - spolubydlící se muže v baretu ptá, proč nemůže být normální. Ten si ovšem tento dotaz vykládá opět v geologickém významu - normální zlom je v geologii označení zlomu, kde dochází k pohybu tektonických desek směrem od sebe. To je důvod, proč muž v baretu namítá, že normální být nemůže, když se pohybuje směrem k němu.