Vysvětlení 1383 - Kouzelná slůvka

Opět jeden ze stripů, které se do češtiny překládaly nesnadno, protože je jeho pointou nepřeložitelný dvojsmysl (ale tentokrát i z dalšího důvodu). Pokusili jsme se tedy nalézt alespoň trochu adekvátní a náhradu, která používá dvojsmysl trochu jiný.

Samotný monolog, který se v tomto stripu objevuje, pak odkazuje na básnické metrum, konkrétně na jeho jednotku, tedy stopu. Žena v comicsu svého partnera instruuje k tomu, aby společné něžné chvilky zahájil opakováním verše "příběh vody řeka chápe", který používá (nebo v to alespoň upřímně doufáme...) trochejské metrum, tedy dvouslabičnou stopu, kdy první slabika je přízvučná a druhá nepřízvučná. Následně by měl přejít k metru jambickému veršem "zbavím věcí cenných druhé", které je opět dvouslabičné, ale důraz je přesunut na slabiku druhou, a vše pak touží zakončit veršem "veršuje jablečný škorpión", používajícím metrum daktylské, tedy přízvučnou slabiku, následovanou dvěma nepřízvučnými.

V mouseover textu pak požaduje ještě něžné zašeptání slova "anapest", což je název dalšího možného metra, ovšem slovo "anapest" samo o sobě do tohoto metra nepatří, jedná se o daktyl.

Jelikož je ale chápání básnického metra autory překladu velice omezené (byť se v praxi psaní veršů občas věnujeme, činíme tak zcela pocitově, nikoliv s učebnicí prozodie v ruce), je docela dobře možné, že jsme převod původních anglických veršů do češtiny v tomto comicsu nějak výrazně popletli (zejména v případě pro češtinu poměrně netypického jambu si nejsme příliš jisti). Pokud se tak stalo, pak se velice omlouváme.