Vysvětlení 1381 - Okraj

Dnešní strip je odkazem na takzvanou velkou Fermatovu větu, jedné z nejslavnějších matematických vět. Matematik Pierre de Fermat v 17. století poznamenal na okraj knihy Aritmetika, že pro daný problém "...objevil tak podivuhodný důkaz, že tento okraj je příliš malý, než aby se do něj vešel". Tento důkaz nicméně poté neuvedl nikde jinde a je velice pravděpodobné, že ho ve skutečnosti vůbec neobjevil. K prvnímu úspěšnému důkazu daného matematického problému došlo až o několik set let později, konkrétně v roce 1994.

Autor poznámky na okraji v dnešním stripu se pokouší o něco podobného. Ve své poznámce tvrdí, že objevil důkaz o tom, že jakékoliv informace je možné nekonečně zestručnit, ovšem v okamžiku, kdy dospěje k tvrzení, že je okraj příliš malý, než aby se tam tento důkaz vešel, si evidentně uvědomuje, že se oba tyto výroky navzájem vylučují.

Mouseover text pak odkazuje na Shannonův-Hartleyho teorém z informační teorie, který definuje maximální možnou rychlost přenosu informací. Změnit velikost fontu, tak jak mouseover text navrhuje, ve skutečnosti samozřejmě nedává pražádný smysl.