Vysvětlení 1301 - Přípony souborů

Dnešní comics naráží na skutečnost, že jisté souborové formáty bývají nezřídka používané specifickými skupinami uživatelů, z čehož se dá do jisté míry posuzovat i důvěryhodnost informací v takových souborech obsažených. Zatímco tedy v souborech programu TeX najdete velice pravděpodobně jen skutečně důvěryhodné a seriozní informace, v Powerpointových prezentacích či dokonce v souborech s obrázky velice pravděpodobně nic důvěryhodného ani seriozního nemá příliš smysl očekávat. Dle Randalla je na tom vůbec nejhůře formát GIF - což asi není příliš překvapivé, vzhledem k tomu, že je v současné době používán takřka výhradně pro potřeby různých veskrze nevážných animací.