Vysvětlení 1257 - Monstrum

Dnešní comics je opět poměrně přímočarý a dělá si prostřednictvím standardní scény z filmů s obřími monstry (je možné, že přímo paroduje úvodní scény aktuálního snímku Útok na Zemi) legraci z často až nesmyslných a velmi nadužívaných přirovnání, kterými se média (ale také televizní a filmová tvorba) snaží přiblížit "obyčejnému čtenáři" či divákovi věci, které by podle autora nemusel zcela pochopit. Pravděpodobně se očekává, že uvést například délku v olympijských plaveckých bazénech je pro běžného člověka srozumitelnější, než uvést ji prostě v metrech.

Mouseover text pak v tomtéž pouze dále pokračuje.