Vysvětlení 1252 - Zvýšené riziko

Dnešní comics naráží na skutečnost, že navýšení pravděpodobnosti nějaké události lidé často vnímají zcela mimo kontext, protože se příliš soustředí na velké číslo, udávající ono percentuální navýšení, aniž by si uvědomili, jaký vliv takové navýšení pravděpodobnosti má na hodnotu absolutní. Jinými slovy, pokud je například pravděpodobnost napadení žralokem na severní pláži 1 ku tisíci, pak na jižní pláži je taková pravděpodobnost 1.2 ku tisíci - tedy o dvacet procent vyšší, ale stále velice mizivá.

Osoba v baretu pak má s chápáním pravděpodobnosti ještě větší problémy, protože se navíc domnívá, že se pravděpodobnost nějaké události zvyšuje v přímé úměře k počtu opakování situace, která by k ní mohla vést - což není pravda. Osobu v baretu by tak pravděpodobně velice rádi uvítali v každém casinu či herně, protože hazard je na podobném předpokladu z velké části postavený - hráči se domnívají, že po deseti hodech kostkou je šance na to, že padne šestka, mnohem větší než po jednom, ale ve skutečnosti zůstává pořád stejná.

Mouseover text pak namítá, že takovým způsobem je možné prohlásit jakékoliv riziko za zanedbatelné, protože zcela libovolné riziko lze rozložit na velké množství rizik zanedbatelných, navýšených o 50 procent, ovšem platnost takové námitky je také diskutabilní (což Randall vtipně naznačuje).