Vysvětlení 1238 - Osvícení

Randall si v dnešním comicsu dělá opět legraci z internetové kultury, konkrétně z lidí, kteří jsou schopni se natolik upnout na formu sdělení, že zcela ignorují její obsah, a nedokáží se přes ni přenést, i když by třeba jinak šlo o veskrze pozitivní sdělení či vyjádření podpory.

Mouseover text pak odkazuje na velice častý koncept ve fantasy literatuře a filmech, totiž že mocní kouzelníci velice často svá kouzla používají až jako skutečně poslední možnost, protože pocit moci, který jim dávají, je pro ně samotné nebezpečný a hrozí, že mu propadnou. Upozorňuje však na to, že pokud něco ignorujete, protože jste se to nikdy nenaučili, je to něco docela jiného, než když to nepoužíváte z vlastní vůle, čímž Randall v zásadě sděluje, že navzdory poselství comicsu samotného rozhodně neschvaluje nevzdělanost.