Vysvětlení 1237 - QR kód

QR kódy jsou obdobou čárových kódů, používanou nejčastěji k zakódování různých textů nebo URL. K jejich načtení se dnes obvykle používá aplikace v mobilním telefonu. Velice často (takřka ve většině případů) jsou přitom používány na velmi nepraktických místech.

Dnešní comics ukazuje jedno z těch nejméně praktických použití QR kódu - přímo na displeji mobilního telefonu. Přičemž, jak upozorňuje mouseover text, aplikace požaduje, aby byl kód načten stejným zařízením, na kterém byl vygenerován. To v podstatě znamená, že ho není možné načíst, protože i kdyby se vám například pomocí zrcadla podařilo ho dostat do záběru displej takového zařízení, nebude na něm zobrazen čárový kód, určený k sejmutí, ale obraz z kamery.

A víc nebudeme komentovat ;-)