Vysvětlení 1228 - Prométheus

Dnešní comics má dvě roviny významu. V první se samozřejmě zabývá bájí o Prométheovi, který ukradl oheň bohům, a zamýšlí se nad tím, že oheň víceméně nelze ukradnout, pouze sdílet.

V té druhé rovině se pak samozřejmě jedná o drobnou analogii digitálního kopírování a sdílení dat a zamyšlení stran toho, jaká komu vlastně vzniká škoda, pokud původní dílo zůstává v nezměněné podobě původnímu majiteli.

Mouseover text pak jako bonus zmiňuje poněkud svérázný nápad na film od Michaela Baye, kde by se téma Prométhea a ukradeného ohně dalo stylově uplatnit - i když, přiznejme si to, na poměry Michaela Baye a současné hollywoodské produkce je vlastně celkem umírněný. A chybí v něm obří pavouk.