Vysvětlení 1226 - Balónový internet

Comics odkazuje na před pár dny oznámený projekt společnosti Google s názvem Project Loon, který si klade za cíl poskytovat připojení k internetu v hůře dostupných či pokrytých oblastech. Ve světě xkcd ovšem jako obvykle funguje poněkud jinak...(viz také předchozí AirAware).

Mouseover text pak zmiňuje další poněkud svérázný projekt, jak zajistit internetové připojení v hůře dostupných místech.