Vysvětlení 1216 - Hůl zláme kosti

V anglicky mluvícím světě je notoricky známá dětská říkanka, která dětem vysvětluje, že si z nadávek a jiných nepříjemných výroků nemají nic dělat, protože jim nemohou nijak ublížit:

Sticks and stones may break my bones
but words will never hurt me.

Doslova:

Klacky a kamení mi můžou přelámat kosti,
ale slova mi ublížit nemohou.

Ustálená česká verze pokud víme neexistuje, stejně jako nám není známa existence nějakého srovnatelného českého přísloví, takže jsme to přeložili trochu po svém.

Celý comics pak na téhle říkance staví. Rodič dítěte se pokouší působit výchovně a optimisticky, ale nakonec sám tváří v tvář realitě této říkanky a skutečnosti, že ona slova o lámání kostí jaksi musejí z něčeho reálného vycházet (a někdo u toho musí ony hole držet v ruce), uznává, že to na světě bohužel tak jednoduché skutečně není, právě naopak.