Vysvětlení 1213 - Test kombinačního vidění

Ačkoliv obrazec v comicsu může připomínat obvyklé testy barvosleposti, jde ve skutečnosti o jiný test, konkrétně na poruchu zvanou synestezie. Osoby, které touto poruchou trpí, by alespoň teoreticky vnímaly každou z malých číslic, tvořících obrázek, jako jinak barevnou, a následkem toho by se jim na obrázku objevilo velké číslo 42. (Je potřeba vysvětlovat, proč si Randall vybral právě 42?) Na stránkách explainxkcd.com je ukázka toho, jak by někdo takový mohl dnešní comics vnímat.

Text pod obrázkem naráží na to, že pokud by přinejmenším teoreticky někdo trpěl současně synestezií a ještě k tomu barvoslepostí, mohlo by se stát, že by mu jedna z těchto velkých číslic splývala s pozadím, a tímpádem by viděl pouze jednu z nich.

Mouseover text pak do hry zapojuje ještě dvě další poruchy zraku, diplopii a krátkozrakost. Diplopie je takzvané dvojí vidění - osoba, která diplopií trpí, vidí vše dvojitě. Krátkozrakost asi není potřeba příliš vysvětlovat - krátkozraký člověk vidí špatně na dálku a pro lepší zaostření si vypomáhá mhouřením očí. Pokud by tedy někdo na obrázku viděl dvě stejné velké číslice a musel by kvůli tomu, aby je vůbec spatřil, mhouřit oči, pak trpí všemi čtyřmi poruchami zraku - následkem synestezie je schopen velké číslice na obrázku vůbec vidět, následkem barvosleposti vidí jen jednu z nich, následkem diplopie vidí dva obrazy té jedné číslice vedle sebe a kvůli krátkozrakosti musí mhouřit oči, aby vše vůbec spatřil.

Samozřejmě je potřeba vše brát s nadsázkou, jde o zábavný comics, nikoliv o obrázek, určený k seriozní lékařské diagnostice.