Vysvětlení 1581 - Narozeniny

Je tomu skutečně tak - 30. září oslaví xkcd deset let své existence. (Pro zajímavost - xkcz bude také slavit, ale až v prosinci, a zatím "jen" tři roky.)

Zmínka o soudním sporu odkazuje na spor stran popěvku "Happy birthday to you" (v české verzi obvykle jako "Hodně štěstí, zdraví"), který, ačkoliv by to nepochybně řadu lidí překvapilo, není volným dílem, ale je chráněn autorským právem a za každé jeho komerční použití je třeba zaplatit společnosti Warner/Chappell Music. Respektive - tak tomu bylo až do 22. září tohoto roku. V tento den totiž soud v rámci uvedeného soudního sporu mezi zpěvačkou Rupou Marya a společnosti Warner/Chappell Music rozhodl o tom, že se tento popěvek svou masivní rozšířeností volným dílem stal a Warner/Chappell tudíž nemají na poplatek za jeho komerční použití nadále nárok.

Mouseover text naráží na skutečnost, že pokud byl tento popěvek zpíván v rámci oslavy v restauraci přítomnými a personálem, jednalo se o veřejnou produkci a taktéž vznikala povinnost uhradit autorský poplatek, k čemuž se ovšem zřejmě, jak text naznačuje, dotyční příliš neměli a Randall je tedy (alespoň podle uvedeného textu) nahlásil na Ochranný svaz autorský...