Vysvětlení 1578 - Veverkofon

Dnes tu máme opět jeden poměrně bizarní Randallův comics, u kterého není tak docela jasné, zda má nějaký hlubší význam nad rámec úsměvně bizarního příběhu.

Server explainxkcd.com se domnívá, že se možná Randall při tvorbě tohoto stripu inspiroval nedávnou informací o pořízení prvního videozáznamu takzvané "upíří veverky", o které se traduje, že je schopna usmrtit domácí zvířata a dokonce i vysokou.

A co se týče přerušovaného tónu z mouseover textu, pak se může jednat o klasický obsazovací tón, nebo o takzvaný "howler tone", což je vyšší pípavý zvuk, který se v USA ozývá ze sluchátka, které je delší dobu vyvěšené, aby na tuto skutečnost telefon upozornil.