Vysvětlení 1553 - Veřejný klíč

V takzvané asymetrické kryptografii se používají dva navzájem svázané šifrovací klíče, veřejný klíč a soukromý. Veřejný klíč jeho majitel v souladu s označením tohoto klíče volně šíří a pokud mu někdo chce poslat šifrovanou zprávu, pak ji zašifruje právě prostřednictvím tohoto veřejného klíče. Soukromý klíč je pak, jak název napovídá, soukromý, a slouží k dešifrování obsahu, zašifrovaného odpovídajícím veřejným klíčem. Bez odpovídajícího soukromého klíče není možné obsah, zašifrovaný klíčem veřejným, dešifrovat (takže je zajištěno, že se k němu dostane skutečně jen ten, komu je určen).

Hrdina dnešního stripu je nespokojený s tím, že jeho veřejný klíč za celých patnáct let nikdo k ničemu nepoužil a zvažuje, že by mohl začít sdílet svůj soukromý klíč. Je možné, že by tím o své šifrovací klíče vzbudil větší zájem, ale současně je také zcela jisté, že by to už bylo poměrně dost jedno, neboť by zveřejněním jeho soukromého klíče ztratilo pro něj jakékoliv šifrování valný smysl - k šifrovanému obsahu by se mohl dostat naprosto kdokoliv.

Mouseover text pak odkazuje na další využití obou klíčů, totiž na možnost "podepsat" zprávu svým klíčem. Taková zpráva je volně čitelná komukoliv bez potřeby jakéhokoliv dešifrování, ale ten, kdo má k dispozici veřejný klíč autora zprávy, má současně možnost ověřit, že autorem zprávy je skutečně ten, kdo se za něj vydává. Zveřejnění soukromého klíče by sice opět velice pravděpodobně vyřešilo dilema hrdiny dnešního comicsu, ale opět by takové počínání bylo veskrze nesmyslné, protože by se za něj následně mohl vydávat každý, kdo má k dispozici jeho soukromý klíč, a používat ho k podepisování zpráv by proto ztratilo jakýkoliv smysl.