Vysvětlení 1545 - Přednosti a slabiny

Jak je asi poměrně evidentní, dnešní strip v mnoha ohledech kopíruje klasická klišé pracovních pohovorů, jen s poněkud nestandardními reakcemi žadatele o zaměstnání.

Největší slabinou tázaného je dle jeho poněkud svérázné odpovědi v zásadě skutečnost, že jakožto žijící člověk není dokonalý a může relativně snadno zemřít.

Za svou největší přednost označuje skutečnost, že se dle vlastních slov jednoho dne buď stane společným předkem všech v té době žijících lidí, nebo naopak nebude předkem ani jednoho z nich. K pravděpodobnosti, že se tak stane, se sice sám nijak nevyjadřuje, ale je třeba zdůraznit, že druhá možnost, tedy nebýt předkem ani jednoho z nich, je z těchto dvou nabízených možností tou výrazně pravděpodobnější.

Ve své odpovědi na taktéž velmi klasickou otázku o vizi své budoucnosti za pět let pak dotyčný na tyto možnosti navazuje oznámením, že v té době pravděpodobně ještě jediným společným předkem všech žijících lidí nebude. To je poměrně racionální odhad, byť patrně nepříliš užitečný, neboť aby se jím do pěti let stal, muselo by do zmíněných pěti let vymřít veškeré lidstvo s výjimkou jeho vlastní rodové linie, a to včetně jeho samotného (protože pochopitelně není svým vlastním potomkem).

V mouseover textu se pak protagonista dnešního stripu nabízí, že by mohl svůj zaměstnanecký potenciál dokázat, a to sice buď vypracováním quicksortu, tedy řadícího algoritmu - což je opět poměrně nemalé klišé pracovních pohovorů na pozici programátora - anebo v návaznosti na své předchozí výroky zplozením generace potomků, což by ale podle jeho slov "chvilku trvalo"...