Vysvětlení 1520 - Akademická penalta

Dnes se podíváme do televizního studia na natáčení pořadu o vědě. Ten měl být podle všeho spíše zábavnějšího charakteru, ale situace se vyvíjí poněkud jinak.

Richard Feynmann, o kterém hovoří fyzik, byl (jak patrně víte) velice slavným americkým fyzikem a jedním z nejznámějších vědců na světě. Je poměrně známý dokonce i mezi současnými uživateli internetu svým vysvětlením toho, jak fungují magnety. Příhoda, kterou začíná vyprávět, souvisí s Feynmannovou účastí na Projektu Manhattan, tedy u zrodu jaderné pumy. Feynmann se při dlouhém pobytu v poušti nudil, a aby se nějak zabavil, naučil se otevírat nejrůznější zámky včetně zámků trezorů s tajnými dokumenty. Následně této své nově nabyté schopnosti využil k tomu, aby svým kolegům v jejich trezorech nechával nejrůznější vzkazy a další známky vniknutí. Někteří z nich tak začínali nabývat přesvědčení, že je mezi přítomnými ruský špion (který tam tedy shodou okolností byl, ovšem s Feynmannem pochopitelně neměl nic společného).

Autorem citátu o sbírání známek, který poněkud bezohledně naznačuje, že fyzika je vědou ze všech nejdůležitější, je taktéž velmi slavný fyzik, lord Rutherford of Nelson. Z comicsu nevíme, zda přítomný fyzikář tento citát přiřkl Feynmannovi, nebo zda jen hovořil tak dlouho a na několik různých témat.

Bioložka, která na fyzikářovo vyprávění reaguje, odkazuje na biblické čtyři jezdce Apokalypsy. Konkrétně naznačuje, že velikáni jejího oboru zbavili svět hrozby infekčních nemocí a tedy pokořili Mor, zatímco špičkoví fyzikové stáli u zrodu zcela nového jezdce Apokalypsy, tedy u stvoření jaderných zbraní.

V mouseover textu pak bioložka evidentně pokračuje ve svém rozhořčení vůči zástupcům fyziky zmínkou o "tvrdých vědách". Jedná se o obrazné, občas používané dělení vědeckých oborů, kdy jsou obvykle vědy, řídící se přísnou metodikou a schopné poskytovat objektivní důkazy, označovány jako "tvrdé" vědy, zatímco vědy spíše sociální a méně exaktní bývají označovány jako vědy "měkké". Za nejtvrdší z tvrdých věd pak bývá samozřejmě považována fyzika, zejména fyzikáři ;-)