Vysvětlení 1486 - Vakuum

Podle kvantové mechaniky není vakuum tak prázdné, jak si o něm obvykle myslíme, ale disponuje energií. Proč a jak by to mělo fungovat bychom vám sice velice rádi vysvětlili, ale bohužel to je zcela nad naše síly. Můžeme jen konstatovat, že to nějakým způsobem souvisí se samovolným vznikem a zánikem částic ve vakuu podle teorie vakuových fluktuací a následně vás odkázat na takzvaný Casimirův jev, který by měl být projevem právě těchto dějů.

Ačkoliv se tato energie, i pokud skutečně existuje, nedá žádným snadným způsobem využít, muži v baretu z dnešního comicsu se to podle všeho povedlo, navíc za pomoci zcela obyčejného vysavače. Druhý muž se ho patrně pokouší upozornit na to, že takový vysavač není schopen vakuum vytvořit, natož s jeho pomocí využít energie vakua, ale jak se zdá, vysavač (a muž v baretu) na to mají jiný názor.

Soudě podle mouseover textu to vše nicméně na druhého muže neudělalo příliš velký dojem a byl by mnohem raději, kdyby muž v baretu dokončil úklid.

Drobná překladatelská poznámka - dnešní strip je samozřejmě v angličtině o něco vtipnější, protože vysavači se anglicky říká "vaccum cleaner", tedy něco jako "vakuový čistič" (přestože je samozřejmě schopen vytvářet pouze různě velký podtlak, nikoliv výslovně vakuum), což se navíc v běžné řeči často zkracuje prostě a jednoduše na "vacuum". Snaha "ovládnout energii vakua" působí tedy v originále ještě o něco pomýleněji (a vtipněji), než tomu je v češtině. Ale někdy, jako třeba v tomto případě, s tím zkrátka mnoho nenaděláte.