Vysvětlení 1429 - Data

Randall v dnešním stripu navrhuje efektivní způsob, jak si dělat záměrnou legraci (respektive lézt jim na nervy) hned ze dvou často velmi pedantských skupin - z lingvistů a Trekkies tím, že budete v řeči či textu důsledně zaměňovat slova "Dat" a "Data". "Dat" je jméno androida ze seriálu Star Trek: Nová generace a jako takové se používá v jednotném čísle mužského rodu životného. Slovo "data" pak samozřejmě označuje souhrn informací a používá se obvykle v množném čísle rodu středního neživotného. U slova "data" je pak zajímavé to, že dnes bývá často považováno za slovo pomnožné, tzn. používaná vždy v množném čísle. O tom by se ale dalo do jisté míry diskutovat - jednotné číslo od slova "data" v češtině technicky vzato existuje a zní "datum", ovšem v tomto kontextu se běžně nepoužívá (asi těžko někoho uslyšíte prohlásit, že například "získal první datum do své práce" a pokud ano, patrně to pochopíte poněkud jinak), čili zpětně není od věci slovo "data" skutečně za pomnožné v tomto kontextu považovat.

A mimochodem, když už o tomhle slově hovoříme - vezmeme-li si slovo "datum" ve smyslu "kalendářní údaj", pak množné číslo od něj zní právě "data", nikoliv "datumy".

Mouseover text pak vybízí k vědomému vykonávání dalšího jazykového nešvaru, tedy k hyperkorektnosti. Jako hyperkorektnost se označují případy, kdy někdo udělá jazykovou chybu ve snaze vytvořit zdánlivě spisovnou verzi nějakého ve skutečnosti zcela korektního slova či slovního spojení. Mouseover text sám obsahuje (záměrně!) slovní spojení "by jste", jeden z nejrozšířenějších případů hyperkorektnosti v českém jazyce - lidem, kteří se tohoto jazykového prohřešku dopouštějí, se zdá "by jste" spisovnější než správné "byste" a obvykle nemají tušení, že ve snaze o správné psaní páchají dost nepěknou chybu. Mezi další hyperkoretní výrazy patří například "oběma rukami" (působí spisovněji než správné "oběma rukama" - ale pozor na případy jako "ručičkami" a "ručičkama" nebo "nohami" a "nohama", kdy začíná hrát roli také životnost podmětu) nebo slovo "dvěmi" či "oběmi" (správně vždy "dvěma" a "oběma"). Hyperkorektní sklony má také poměrně často hovorová "moravština", což nezřídka vede k pocitu, že "na Moravě se mluví spisovněji než v Čechách".