Vysvětlení 1321 - Chlad

Tentokrát tu máme comics na téma globálního oteplování.

V zásadě upozorňuje na skutečnost, že svým smyslům a potažmo vlastně ani paměti nemůžeme tak docela věřit, protože se tu projevuje klasický efekt vařené žáby - pokud se situace kolem nás mění dostatečně zvolna, přizpůsobujeme se jí více, než si uvědomujeme, takže ačkoliv nepochybně dochází k jistým klimatickým změnám, jakmile se objeví nějaký náhlý extrém v opačném směru, než je nám tvrzeno, považujeme to často zcela automaticky za důkaz o tom, že zmíněné změny neprobíhají. A to dokonce i tehdy, kdy je onen náhlý extrém něčím, co bylo ještě před několika málo lety zcela běžným jevem.

Současně nám v něm Randall předkládá jistou vizi možné budoucnosti, kdy tento trend dále pokračuje.

Je asi potřeba ještě zmínit, že -17°C je na Saint Louis, tedy město na zeměpisné šířce přibližně Lisabonu, skutečně poměrně drastická zima. Jedním z důvodů, proč v Saint Louis teploty občas klesají takhle nízko, zatímco v Lisabonu ne, je ale samozřejmě teplý Golfský proud, který nezanedbatelným způsobem otepluje celou Evropu, zatímco Severní Amerika ho postrádá.

Probíhající klimatické změny jsou poměrně snadno doložitelné statistikami. Skutečná kontroverze se odvíjí od diskusí o tom, zda za tyto klimatické změny může člověk, nebo zda by probíhaly i bez jeho vlivu.

V mouseover textu se pak muž v černém kulichu snaží nepříliš úspěšně vylhat z poměrně logické otázky, a snaží se vytvářet dojem, že se ve volném čase věnuje něčemu docela jinému, než se evidentně věnuje.