Vysvětlení 1303 - Profilové informace

Tento comics naráží na skutečnost, že údaje, které o sobě uživatelé zadávají na nejrůznějších stránkách, mohou být a často jsou použity pro nejrůznější marketingové potřeby. Uživatel, který je v comicsu zachycen, se snaží tuto skutečnost obrátit proti těm, kteří by chtěli využívat jeho jména a příjmení v rámci doporučení produktu.

Mouseover text si pak dělá legraci ze skutečnosti, že máte velice často možnost nesouhlasit s takovým využitím svých profilových informací, ovšem nezřídka je vám taková možnost později (někdy bez vašeho vědomí) odebrána. Ilustruje to na příkladu účtu k síti YouTube, která nejprve dovolovala používat zcela libovolná uživatelská jména, posléze začala společnost Google nabízet (respektive vhodnější výraz by byl spíše "velmi aktivně vnucovat") používání skutečného jména (ve spojení s Google+ účtem) a před nedávnem pak byla k velké nelibosti řady uživatelů YouTube zavedena povinnost používat při psaní komentářů na YouTube Google+ účty a z toho vyplývající povinnost vystupovat pod svým skutečným jménem (či pseudonymem, který ale musíte být v případě potřeby schopni prokazatelně doložit). Dlužno dodat, že Google v tom má poměrně značné nesrovnalosti, takže se i nadále po YouTube (a potažmo tedy po Google+) pohybují doslova davy lidí, kteří rozhodně nepoužívají v profilu jméno, které by vyhovovalo uživatelským podmínkám.