Vysvětlení 1275 - Int(Pi)

Dnešní comics je velmi specificky programátorský.

Randall přichází s teorií, že číslo 3 je prokleté a je se mu třeba v kódu programu vyhnout. Ilustruje to ukázkovým kódem (vzorcem pro výpočet objemu koule), ve kterém výskyt tohoto čísla nahradil funkcí Int(Pi), tedy celočíselnou částí čísla pí.

Mouseover text pak tuto teorii dále rozvíjí a doporučuje v případě, že to nezabere, nahradit také číslo 4. Ukázkový kód v mouseover textu je zápisem téhož kódu jako na obrázku, jen za využití jiných funkcí. Ceiling(x) udává tzv. horní celou část čísla x, tedy nejbližší vyšší celé číslo - v případě čísla pí tedy 4. Floor (x) je pak dolní celá část čísla x, tedy nejbližší nižší celé číslo - čili 3.

Dle webu explainxkcd.com pak celý comics ještě naráží na skutečnost, že začínajícím programátorům je často sdělováno, že mají něco dělat tak či onak, aniž by jim bylo skutečně vysvětleno, proč tomu tak je.