Vysvětlení 1271 - Označování

Dnes asi opět není příliš co vysvětlovat, vše je přímo z obrázku poměrně jasné. Někteří lidé si při čtení textů na internetu zkrátka rádi pohrávají s myší a označují náhodně kusy textu. Je to poměrně zajímavý fenomén a autor překladu takové osoby skutečně zná. Randall se k tomu v dnešním comicsu přiznává také, ale současně nám dává nahlédnout do svého OCD, které necítí uspokojení, pokud tímto náhodným postupem vznikne nesymetrický tvar. Šest různých variant nám pak vysvětluje, které možnosti jsou přípustné a proč a které naopak nepřípustné. V šestém případě se jedná o jeden z webů, které mají z nějakého důvodu vypnutou možnost označování textu. Jak je vidět z množství a stylu nesouhlasných křížků, tato varianta je pro Randalla zdaleka tou nejhorší možnou.

Mouseover text pak odkazuje na specifickou funkci některých stránek a seznamuje nás s Randallovou pozoruhodnou reakcí na ni.