Vysvětlení 1260 - LD50

LD50 je v toxikologii označením pro takzvanou střední smrtnou dávku toxinu, při které uhynulo 50 procent pokusných zvířat do 24 hodin od okamžiku, kdy byla této dávce vystavena. Udává se obvykle v miligramech toxinu na kilogram živé váhy subjektu. Podle comicsu je tedy k dosažení LD50 u člověka zapotřebí 2kg toxikologických dat na každý kilogram jeho hmotnosti.

Mouseover text pak jako obvykle vše dále rozvíjí zmínkou o tom, že při orální aplikaci, tedy ústním podáním, je tato dávka výrazně nižší (protože pravděpodobně dojde k zadušení nebo smrtelnému poškození zažívacího traktu), a také upozorňuje na skutečnost, že pro aplikaci podkožní injekcí se zatím nepodařilo získat použitelná data kvůli značně problematickým možnostem podání papírových listů injekčně. Můžeme nicméně spekulovat o tom, že by taková dávka byla opět výrazně nižší, protože k fatálnímu zablokování krevního řečiště by stačilo relativně malé množství papíru.