Vysvětlení 1249 - Meteorické roje

Pravděpodobně v reakci na blížící se Perseidy nám dnes Randall předkládá tabulku některých meteorických rojů v průběhu roku, doplněnou podobně absurdními poznámkami, jaké o meteorických rojích často uvádejí média ve snaze navodit iluzi mnohem větší výjimečnosti takového jevu. Ve skutečnosti přitom ani právě tak zmedializované Perseidy nejsou ani zdaleka tak ohromující podívanou, jak patrně často laik na základě nejrůznějších mediálních masáží čeká.

Většina meteorických rojů v tabulce skutečně existuje, fiktivní jsou jen některé. Poznámky k nim jsou nicméně fiktivní prakticky ve všech případech.

Kvadrantidy - skutečný roj s radiantem v souhvězdí Pastýře (Bootes), někdy proto také označovaný jako Bootidy. Název roje je odvozen od dnes již neexistujícího souhvězdí Zední kvadrant.

Trojcípidy - neexistující roj, pojmenovaný podle trojcípé srdeční chlopně. Poznámka k němu pak odkazuje na regionální dělení přehrávačů DVD - region 2 představuje Evropu, Střední Východ, Egypt, Japonsko, Jižní Afriku, Svazijsko, Lesotho, Grónsko a francouzská výsostná území. Omezení nějakého astronomického jevu na konkrétní region jen podtrhává absurditu celé záležitosti, protože DVD regiony nejsou ve skutečnosti příliš geograficky jednotné.

Centauridy - skutečný roj s radiantem v souhvězdí Kentaura. Poznámka k němu opět nedává příliš smyslu, protože samozřejmě všechny meteorické roje jsou pozorovatelné pouze pod otevřeným nebem - od těch, které by byly pozorovatelné i z místností, se raději držte dál. Roj Centauridů je navíc pozorovatelný pouze z jižní polokoule.

Beta Aquaridy - skutečný meteorický roj. Poznámka se nám snaží namluvit, že místo, aby na obloze meteory z tohoto roje zdánlivě vylétaly z jediného místa, se ve skutečnosti chovají přesně opačně a naopak se do tohoto místa sbíhají. Takový jev v reálu nemůže nastat.

Čeljabidy - fiktivní meteorický roj, který včetně poznámky odkazuje na letošní meteor nad Čeljabinskem.

Lyridy - skutečný meteorický roj. A ačkoliv některé meteory mohou být doprovázeny jistými zvukovými projevy (exploze, případně slabé syčení), je poměrně málo pravděpodobné, že byste někdy nějaký meteor slyšeli vřískat.

Denní Zeta Perseidy - skutečný meteorický roj, pozorovatelný ovšem pouze v průběhu dne, což znamená, že je nemožné pozorovat ho vizuálně. Možná právě proto jej konspirační teoretik Randall označuje za podfuk od NASA.

Červnové Bootidy - skutečný meteorický roj s radiantem v souhvězdí Pastýře. Poznámka k roji nedává příliš velký smysl - "padající hvězda" je jen lidový název pro meteor, takže naprosto každý meteorický roj obsahuje technicky vzato obojí.

Jižní Delta Aquaridy - skutečný meteorický roj s radiantem v souhvězdí Vodnáře. Poznámka opět nedává přílis smyslu. Meteory, které se jeví jako nehybné, tedy bodové, skutečně mohou existovat - říká se jim též "stacionární" a neznamená to v praxi nic jiného, než že daný meteor pozorujete přímo čelně, tedy jeho dráha míří přímo k vám. Ovšem pravděpodobnost spatření stacionárního meteoru, který současně přísluší k danému roji, je velice nízká - museli byste ho pozorovat takřka přesně v radiantu daného roje. Mezi vizuálními pozorovateli meteorů se pak nahlášené stacionární meteory netěší velké důvěryhodnosti, protože spatřit po několika hodinách pozorování svítící bod, který vzápětí zase zmizí, není příliš těžké a vůbec se nemusí jednat o skutečný stacionární meteor ;-)

Dromaeosauridy - fiktivní meteorický roj, jehož název je odvozen od názvu čeledi dinosaurů dromaeosauridae, do které, jak asi fanoušky xkcd stěží překvapí, patří velociraptoři. Na ty ostatně odkazuje i poznámka a také datum maxima roje - děj Jurského parku se odehrává 11. a 12. června.

Perseidy - asi netřeba zmiňovat, že Perseidy jsou skutečný a patrně nejznámější meteorický roj, s radiantem v souhvězdí Persea. Nicméně ze země je patrně vyvěrat neuvidíte.

Tau Pyramidy - fiktivní meteorický roj, který s ohledem na poznámku patrně svůj název odvozuje od pyramidálních buněk, specifickému typu neuronů, souvisejícímu s lidským vnímáním, a také od tau částic, podobných elektronům. Astronauti při cestách na Měsíc pozorovali i se zavřenýma očima záblesky, způsobené průnikem kosmického záření očima a mozkem.

Draconidy - skutečný meteorický roj s radiantem v souhvězdí Draka. Je ovšem velmi nepravděpodobné, že by vás meteory z tohoto roje skutečně pronásledovaly.

Orionidy - skutečný meteorický roj s radiantem v souhvězdí Oriona. Obavy z toho, že by mohly všechny meteory v roji spadnout najednou, jsou naštěstí naprosto stoprocentně zbytečné.

Leonidy - skutečný meteorický roj s radiantem v souvězdí Lva. Není jasné, na co přesně odkazuje poznámka. Explainxkcd.com uvádí, že onoho roku skutečně byla pozorována neobvykle vysoká aktivita Leonid, a že v magazínu Time onoho roku vyšel článek s titulkem "Je Bůh mrtev?". Obě události ale dělí několik měsíců.

Geminidy - skutečný meteorický roj s radiantem v souvězdí Blíženců. Jelikož na povrch Země dopadnou pozůstatky jen nesrovnatelně větších meteorů, než jaké běžně pozorujeme v rámci meteorických rojů, bude patrně třeba tenisový trénínk odložit. (Perfekcionista by navíc mohl argumentovat tím, že METEOR nemůžete tenisovou raketou odpálit ani teoreticky za žádných okolností, protože to není název ničeho fyzického - viz níže.)

Mouseover text pak odkazuje na známou lidovou poučku o tom, že blesk udeří vždy na nejvyšší místo v okolí. Což není tak docela pravda a sám Randall se na toto téma v minulosti několikrát vyjadřoval. Navíc tento text (a zbytek dnešního comicsu) zachází velmi nepřesně s výrazem "meteor" - meteor nikdy nemůže nikam dopadnout, protože výraz "meteor" označuje pouze onen světelný jev, který vidíme. Těleso, které se pohybovalo meziplanetárním prostorem a posléze tento jev způsobilo, se správně nazývá "meteoroid", a v případě, že na zemi dopadnou jeho zbytky, jsou tyto označovány pro změnu jako "meteority". Laická veřejnost a média mají v těchto třech termínech často poměrně zmatek a používají je víceméně záměnně. Protože je tomu tak i v dnešním comicsu a Randall je v tomto ohledu příliš velký pedant, než aby to mohlo být nedopatření, hádáme, že se jedná o záměr přiblížit výroky z dnešního comicsu laickému pojetí.