Vysvětlení 1240 - Kvantová mechanika

Dnešní comics naráží na skutečnost, že kvantová mechanika je velice komplikovaná věda, která operuje s velice netradičními koncepty, které se mohou zdát v rozporu se zdravým rozumem a mohou vést k velmi bizarním a diskutabilním výrokům (například proto, že takový výrok sice nemusí být výslovně špatně, ale pravděpodobnost toho, že se naplní, je absurdně malá).

Mouseover text pak upozorňuje na další skutečnost, totiž že pokud nějaký jinak celkem obyčejný text obsahuje podobné "vědecké zaklínadlo", pak ho autor textu velice pravděpodobně používá pouze jako prostředek ke zvýšení vnímané odbornosti celého textu a ve skutečnosti takový text pravděpodobně nestojí za pozornost.