Vysvětlení 1234 - Douglas Engelbart

Dnešní comics, jako mnohé jiné, opět poněkud míchá realitu s fikcí.

Jde o poctu počítačovému průkopníkovi Douglasovi Engelbartovi, který před několika dny zemřel. Engelbart v prosinci 1968 v San Franciscu prezentoval spoustu odvážných konceptů, ze kterých se postupem času stala každodenní realita, mimo jiné počítačovou myš, videokonference, textové editory, hypertext, dynamické odkazy na soubory, práci s verzemi či editor, který v reálném čase umožňoval spolupráci více uživatelům současně na jediném souboru.

Comics jeho vizionářství poněkud rozšiřuje například o možnost vkládání jiného obsahu do řadových souborů (a jen tak mimochodem mu přičítá autorství skladby Hallelujah od Leonarda Cohena, který ji vydal až v roce 1984) nebo předpovězení fenoménu LOLCats a generátorů memů, včetně zkratky YOLO, jedné z mnoha, které se v takových memech dnes používají. Mimchodem, skladba Hallelujah není zvolena zcela náhodně, onen tajný akord, o kterém se v ní zpívá, je současně vtipným odkazem na speciální "akordovou klávesnici", kterou Engelbart taktéž prezentoval, a na které se psalo podobným způsobem, jakým se třeba na klavíru hrají akordy, tedy pomocí různých kombinací stisků několika málo kláves.

Mouseover text pak obsahuje skutečný citát z Engelbartovy prezentace, který je poměrně zajímavým faktem, vezmeme-li v úvahu současné diskuse o soukromí a bezpečnosti na internetu.