Vysvětlení 1232 - Realistické předpoklady

Poněkud sarkastický comics, parodující některé lidi, kteří prohlašují podobné věci, jako tvrdí muž v klobouku. "Vyřešit všechny problémy" je sice ctnostný cíl, ale je definovaný natolik mlhavě, že je ve výsledku zhola nesmyslný. Nepochybně by navíc bylo možné použít protiargument, že průzkumem cizích planet současně řešíme i některé problémy přímo tady na Zemi, protože se dozvídáme věci, které nám s jejich řešením pomáhají.

Mouseover text pak absurditu onoho návrhu a sarkasmus celého comicsu posouvá ještě o kousek dál.