Vysvětlení 1204 - Detaily

Randall si hraje na věštce a předpovídá budoucí vývoj rozlišení snímků v Google Earth. Současně v mouseover textu tak trochu rýpe do Google pro jejich styl obhajoby (nejen) neškodnosti Street View snímkování.

Planckova délka je fyzikální konstanta, která je současnou fyzikou považována za hodnotu nejmenší možné vzdálenosti, o které jsme se schopni cokoliv dozvědět - stále ovšem pouze teoreticky, protože naše technologie na úroveň Planckovy délky zatím ani zdaleka nedosahují.